RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Ingen inflationschock i Norge och Danmark

Inflationen i Sverige är nästan dubbelt så hög som i Danmark och Norge. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Inflation (TT)

Inflationen i Danmark och Norge fortsätter att vara låg jämfört med i Sverige. Och så kommer det att fortsätta, tror ekonomen Carl Nilsson.

– Livsmedelspriser är en viktig faktor, säger han.

Inflationssiffrorna i Danmark och Norge är 6,7 respektive 6,5 procent, enligt färska siffror. Svensk inflation låg på 12 procent i februari, och prognosen är att marssiffran landar på omkring 11 procent när den presenteras på fredag.

Att inflationen är så mycket lägre i såväl Danmark som Norge har flera förklaringar, säger Carl Nilsson, ekonom på Swedbank.

– Norge har fortfarande ett elprisstöd som påverkar inflationsberäkningarna. Det handlar om ungefär en procentenhet som det drar ned inflationstakten.

Sverige importerar inflation

I Norge har man nämligen infört ett elpristak. Sedan september ersätts norska hushåll och företag för 90 procent av kostnaderna som överstiger 70 öre per kilowattimme (kWh).

Det kan jämföras med att snittpriset på el i de södra delarna av Sverige under början av mars låg på omkring 1:30 kronor/kWh.

– Vid sidan om att det mekaniskt sänker inflationen så har företag fått mer stöd än vad de fått i Sverige. Det kan ha bidragit till ett mindre behov för företagen att vältra över sina kostnader på kunden, säger Nilsson.

När det gäller Danmark så beror skillnaden till stor del på att de har en fast växelkurs mot euron, medan Sverige har rörlig kurs.

– Det faktum att kronan varit så svag det senaste året gör att vi importerar mer inflation jämfört med vad man gör i Danmark.

Livsmedelspriser stor faktor

En annan viktig faktor är livsmedelspriserna, förklarar Nilsson.

– De har stigit mycket snabbare i Sverige. Skälen till det är flera, men man bör nämna att Norge hade högre livsmedelspriser i utgångsläget, så även om det stiger mycket i rena kronor så blir det lägre procentuell uppgång i Norge. Det är viktigt att ha med sig.

Att de svenska matjättarna nyligen meddelat prissänkningar påverkar bara inflationen marginellt, tror Carl Nilsson.

– Det är ett väldigt litet antal artiklar som man sänker priserna på, ett par hundra stycken. En livsmedelsbutik kan ju ha alltifrån ett par tusen upp till drygt 20 000 artiklar, så på det stora hela ger det en ganska liten effekt.

– Men det signalerar ändå en ökad konkurrens inom dagligvaruhandeln – så även om vi inte tror att de sänker priserna så mycket så kan det nog bli svårare för matjättarna att höja priserna framöver.

Kommer hålla i sig

Och skillnaden i inflationstakten kommer att hålla i sig, tror Nilsson.

– Jag misstänker att svensk inflation kommer att ligga högre än Norges och Danmarks ett tag till, det är rimligt att vänta sig. Men jag tror att det ändå sker någon form av konvergens i slutet av året, när inflationstakten i alla länder börjar dämpas mer tydligt.

Annika Andersson/TT