DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Krav att kommun betalar för olaglig upphandling

Rikard Jermsten är Konkurrensverkets generaldirektör. Arkivbild. Bild: Caisa Rasmussen/TT

Ekonomi (TT)

Mölndals kommun köpte in it-stöd värt drygt tre miljoner kronor av en leverantör. Men upphandlingen annonserades inte. Därför anser Konkurrensverket att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift på 220 000 kronor för en otillåten direktupphandling.

Kommunen bedömde att det bara fanns en möjlig leverantör på marknaden och ansåg sig därför ha skäl till undantag från annonseringskravet i lagen om offentlig upphandling.

Men enligt Konkurrensverket kan kommunen inte utesluta att inga andra möjliga leverantörer finns i Sverige eller i övriga EU.

"Möjligheten att tillämpa undantagsreglerna i upphandlingslagstiftningen är mycket begränsade. Huvudregeln är att annonsering ska ske för att fler leverantörer ska få möjlighet att konkurrera genom att lägga anbud", säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Verket yrkar nu i förvaltningsrätten att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgiften.