KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Vattenfall går vidare med kärnkraftsplaner

Kraftledningar med de numer nedlagda Ringhals 1 och 2 i bakgrunden. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Ekonomi (TT)

Vattenfall går vidare i sin förstudie om ny kärnkraft vid Ringhals. ”Det viktiga är att vi intensifierar diskussionerna med de teknikleverantörer vi har”, säger bolagets affärsutvecklingsansvariga för kärnkraft, Desirée Comstedt.

När statliga energijätten Vattenfall går vidare med sina planer på att bygga mindre atomreaktorer, så kallade SMR, vid Ringhalsverket norr om Varberg, är det flera saker som nu växlar upp.

Sex potentiella leverantörer, som Vattenfall haft diskussioner med, ska bli färre.

– Vi sållar ned det antalet till 2-3, säger Desirée Comstedt.

Vad är optimalt?

Då handlar det bland annat om att se vilken väg Vattenfall ska välja – att köpa en ritning och bygga själv eller köpa ett helt paket, för att uttrycka det enkelt.

– Det kan handla om vad som är optimalt för hur många SMR det ska vara, säger hon.

Vattenfall säger just nu inget om planen i detalj, mer än att det ska vara minst två SMR. Inte heller om hur stora de ska vara, maximalt 300 MW (megawatt) brukar nämnas som brukligt för en SMR.

– Att bygga bara en är inte lönsamt, säger Comstedt.

Rent fysiskt finns plats för tio stycken på den plats där Ringhals har verksamhet i dag.

– Men det tror jag inte på.

Miljö och samråd

Dessutom drar Vattenfall nu igång en miljökonsekvensbeskrivning. Samtidigt planerar bolaget för lokala samråd med berörda parter efter sommaren – båda stegen nödvändiga element inför en eventuellt kommande storskalig ansökan hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om att få bygga nya kärnkraftsreaktorer.

Vattenfall inledde sin förstudie om att bygga SMR vid Ringhals förra sommaren. Som en del i det arbetet ansökte Vattenfall hos Svenska kraftnät om att få ansluta ny kärnkraft till elnätet. Målet är att förstudien ska vara klar senast vid årsskiftet 2023/2024. Något slutligt beslut har inte tagits ännu, poängterar Vattenfall.

TT: Vad hänger det på i slutändan?

– Att hitta en kommersiell lösning, att det är lönsamt. Vattenfall ska vara lönsamt, säger Desirée Comstedt.

Experter har pekat på att Sverige inte har byggt kärnkraft på över 40 år, och att det därmed riskerar vara brist på rätt kompetens i Sverige.

– Det är en stor utmaning, det kommer att bli en trång sektor, säger hon.

Tidigast första halvan av 2030-talet tror Comstedt att Vattenfall kan ha de nya reaktorerna på plats, om bolaget i slutändan beslutar sig för att gå i mål.

Olle Lindström/TT

Fakta

Sverige har i dag sex kärnkraftsreaktorer, tre i Forsmark, två i Ringhals och ett i Oskarshamn.

Oskarshamn är den största reaktorn med en produktion på cirka 1 300 MW, de övriga fem producerar omkring 1 000 MW vardera.

Det kan jämföras med en SMR (Small Modular Reactor) som kan serietillverkas och är flexiblare i sin placering till följd av sin mindre storlek. Maximal effekt brukar anges till 300 MW men kan också vara mindre.