CORONARESTRIKTIONERNA

Astrid Lindgrens värld stämmer staten

Justitiekanslern (JK) har avböjt att reglera Astrid Lindgrens skadeståndsanspråk på nästan 52 miljoner kronor. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Striden mellan Astrid Lindgrens värld och Polismyndigheten tar nu ytterligare en vändning. I dag lämnar temaparken in en stämningsansökan mot staten efter den påtvingade stängningen under pandemin.

– Vi har nu beslutat att vi ska gå vidare och få det här prövat i domstol. Det är en skada som vi åsamkats, säger vd:n Joacim Johansson till TT.

Hans och temaparkens kamp för upprättelse, och vad man anser skälig ersättning för stängningen i samband med pandemin, har utvecklats till en följetong.

Bakgrunden är att Astrid Lindgrens värld tvingades stänga sin verksamhet sommaren 2020 då Polismyndigheten ansåg att antalet besökare vid parkens olika teaterföreställningar skulle räknas samman även om föreställningarna spelades på olika platser i parken.

Detta utifrån den förordning som antagits under pandemin på begäran av Folkhälsomyndigheten gällande begränsningar av antalet personer vid olika sammankomster.

Fick rätt

Två år senare fick Astrid Lindgrens värld dock rätt i sin överklagan till Förvaltningsrätten och beslutade därför att driva ett skadeståndskrav på nästan 52 miljoner kronor till Justitiekanslern (JK), beloppet beräknat utifrån förlorade intäkter.

JK skriver dock i sitt beslut att frågan om staten gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande fel "är så pass oklar att anspråket inte lämpar sig för en prövning inom ramen för den frivilliga skaderegleringen".

Myndigheten hänvisar i stället till att frågan bör prövas i domstol.

– Det är lite förvånande att man från JK:s sida inte kan ta ställning. Samtidigt avslår man inte vår ansökan och säger att "det där är inte skadeståndspliktigt" så vi tolkar det som att JK anser detta inte så lätt att lösa. Då går vi vidare och stämmer staten men på samma grunder som tidigare.

52 miljoner

De tidigare skadeståndsanspråken har omfattat nästan 52 miljoner kronor och de kvarstår nu säger Joacim Johansson.

– Vi har ytterligare ett referensår att gå på och skadeståndsanspråket i stämningen är lågt räknat. Vi har inte tagit i – tvärtom.

TT: Det finns alltid en risk att tingsrätten går på motsatt linje?

– Vi vet vilka möjligheter, eller risk, detta innebär men vi gör bedömningen ihop med vårt ombud att parken stängdes på felaktiga grunder.

Stämningsansökan lämnas in samtidigt som Astrid Lindgrens värld förbereder sig inför sommarsäsongen. Trots hög inflation och stigande räntor ser nu Joacim Johansson ett starkt bokningstryck.

– Det är bättre än i fjol och vi har tillförsikt gällande sommaren. Känslan är att det kan bli en bra säsong, säger han.

Tobias Österberg/TT