DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Regeringen: Ingen höjd skatt för fåmansbolag

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) håller pressträff. Arkivbild. Bild: Marko Säävälä/TT

Regeringen vill se över reglerna för de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga beskattning av fåmansbolag.

Regeringen ger den utredning som redan tittar på reglerna några tilläggsdirektiv.

Syftet är att främja entreprenörskap, förenklingar och förbättringar av reglerna, men ingen höjd skatt, uppger finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en pressträff.

Ett av tilläggsdirektiven handlar om att underlätta generationsväxlingar för företagarna.

Reglerna berör cirka 300 000 företag, enligt ministern.

– Den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer ska tas till vara på och främjas. Svenska företag ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar för att stimulera tillväxt och öka investeringar. Därför avser vi att besluta om ett utökat uppdrag för att förenkla 3:12-reglerna ytterligare och förbättra villkoren för små och medelstora företag, säger finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv har länge drivit på för att förenkla och förbättra regelverket. Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning på Svenskt Näringsliv, välkomnar därför regeringsbeskedet.

”Produktiviteten och tillväxten behöver stimuleras. Samarbetspartierna är mot bakgrund av detta överens om att lagändringar behöver genomföras som gör att fler vågar satsa på entreprenörskap och att det här är viktigt med goda skattemässiga villkor för företag och dess ägare”, skriver han i bloggen Fokus på skatterna.

Bloggen Fokus på skatterna: Välkommet besked om ändrade direktiv till 3:12-utredningen