DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Lite lägre tyska producentpriser

Priserna sjönk marginellt för tyska producenter i december jämfört med prisläget i november, men i årstakt ligger prisökningstakten fortfarande över 20 procent. Arkivbild Bild: Martin Meissner AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Producentpriserna i Tyskland sjönk med 0,4 procent i december jämfört med månaden före, enligt den tyska federala statistikbyrån. Det var en mindre prisnedgång än vad marknaden räknat med. Snittprognosen bland analytiker låg på en nedgång på 1,2 procent, enligt en Bloombergenkät.

Nedgången är även betydligt mindre än prisfallet på 3,9 procent i november.

Producentpriserna i december låg 21,6 procent högre än de gjorde under motsvarande månad ett år tidigare. Detta mått hade analytiker i snitt räknat med skulle sjunka till 20,7 procent.