KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Regeringsbeskedet: Mer kärnkraft på fler platser

Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L), Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Bild: Marko Säävälä/ TT, Christine Olsson/TT

Regeringen lägger fram förslag på ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser än i dag. ”Med regeringens förslag tas tydliga och viktiga steg mot att skapa förutsättningar för ny planerbar kraft”, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

I dag anger miljölagarna ett tak på tio reaktorer. Dessutom får det bara byggas nya kärnkraftverk på de platser där det redan finns reaktorer, det vill säga Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Dessa bestämmelser tas nu bort, enligt förslaget som presenteras av statsminister Ulf Kristersson (M) på en presskonferens ihop med miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L).

Tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten fått i uppdrag att se över regelverket. Dessutom har regeringen öppnat för forskning kring kärnkraftverk. Dagens förslag är ytterligare ett steg i regeringens strävan att bygga mer kärnkraft i Sverige.

”Fler reaktorer”

– Nu ändrar vi lagstiftningen som gör att det går att bygga fler reaktorer på fler platser än vad som är möjligt i dag, säger Kristersson.

Förslaget går nu ut på remiss. Tanken är att lagändringen ska träda i kraft i mars 2024.

Förslaget öppnar enligt Romina Pourmokhtari för byggandet av små reaktorer eftersom det ska gå att bygga på andra platser än vad som är tillåtet i dag.

– Vi anpassar lagstiftningen efter ny teknik, säger hon.

Sverige har numera sex reaktorer i drift. Som mest hade vi tolv.

Ingen uppluckring

Ministrarna får frågan om beskedet får någon inverkan på säkerheten, att det nu kommer att gå att bygga reaktorer på fler platser i Sverige.

– Det finns ingen uppluckring av lagstiftningen vad gäller kärnkraftssäkerheten, säger Kristersson.

Var eventuellt nya reaktorer kan tänkas hamna i Sverige, svarar de inte på, det är upp till var behovet finns – något som industrin bäst vet.

– Det får vi se. Det finns mycket att ta hänsyn till, säger Romina Pourmokhtari.

På frågan om regeringen vill återstarta nyligen nedlagda reaktorerna Ringhals 1 och 2, svarar Pourmokhtari.

– Det är en fråga som regeringen nu tittar på.

”Vi behöver all fossilfri el”

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, välkomnar regeringens besked:

– Med regeringens förslag tas tydliga och viktiga steg mot att skapa förutsättningar för ny planerbar kraft. Alla tidigare besked om att det varit fritt fram att bygga ny kärnkraft har varit kantade av hinder som har gjort det i praktiken omöjligt för nya aktörer att investera, säger han.

Alla kraftslag måste samverka, menar han.

– Vi behöver all fossilfri el vi kan få för att klara klimatomställningen, och därför måste alla kraftslag få samma förutsättningar. Kärnkraften har länge behandlats styvmoderligt och när hinder rivs finns helt andra förutsättningar för investeringar i ny kärnkraft.

– Dagens förslag är mycket välkomna för en säkrad elförsörjning i Sverige, men det kommer att krävas mer arbete och ett högt tempo för att vi ska klara de mål som satts upp, säger Jan-Olof Jacke.