PRIVATEKONOMI

Här är nyheterna för din privatekonomi 2023

När nyårsraketerna landat väntar nyheter för din plånbok. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Nytt år och nya regler som påverkar din plånbok. Här är några av förändringarna som kommer att styra hur din ekonomi ser ut nästa år.

Höjd energiskatt

Energiskatten blir från nyårsdagen 39,2 öre per kilowattimme, mot 36 över under 2022. Bakom ligger den höga inflationen och energiskatten räknas upp med den.

.

Sänkt skatt på drivmedel

Den mycket omtalade skattesänkningen på bensin och diesel blir till slut en kostnadsminskning på 14 över per liter för bensin och 41 öre för diesel.

.

Pausad höjning av reduktionsplikt för bensin och diesel

Inblandningen av biobränsle i bensin och diesel minskas för att få ned priserna.

.

Dubblerad ISK-skatt

Sparande på ISK-konton schablonbeskattas, oavsett om man gör vinst eller inte. I år har skatten varit 0,375 procent av tillgångarna.

Nästa år blir den 0,882 procent. Det beror på att statslåneräntan har höjts, den ska följa med inflationen och justeras två gånger per år.

.

Reseavdraget behålls och förstärks

Det nuvarande reseavdraget behålls, och avdraget för resor med egen bil höjs från 18:25 kronor till 25 kronor per mil. Avdrag för arbetsresor med förmånsbil höjs från 6:50 till 9:50 kronor per mil.

.

Garantipensionen höjs

280 000 garantipensionärer med låg inkomstpension får den allmänna pensionen ökad med 8,7 procent. Bakom ligger uppräkningen med inflationen.

De som har allmän pension, men inte några inslag av garantipension, får bara 3 procents höjning.

.

Studiemedel höjs

Det höjda prisbasbeloppet gör att studenter med studiemedel får cirka 1 000 kronor mer i studiemedel. En heltidsstuderande får för fyra veckors studier ungefär 12 000 kronor från årsskiftet.

.

Taket i föräldraförsäkringen och sjukpenningen höjs

Det nya taket för inkomst i föräldra- och sjukpenningssystemen blir 43 750 kronor per månad vid årsskiftet. Taket för ersättningen höjs också med 89 kronor per dag till 1 116 kronor per dag.

.

Omvårdnadsbidraget höjs

Den som får omvårdnadsbidrag för att vårda barn med funktionsnedsättning får en höjning av bidraget med 874 kronor i månaden, till 10 938 kronor per månad.

.

Skattesänkning för personer över 65 som jobbar

Personer över 65 som jobbar får sänkt skatt. Sänkningen görs genom en skattereduktion, 22 procent av arbetsinkomsterna upp till 100 000 kronor, 15 000 kronor plus 7 procent på inkomster över 100 000 men inte över 300 000, och 36 000 kronor för inkomster över 300 000 men inte över 600 000 kronor.

.

Rätt att jobba kvar till 69

Gränsen för hur länge man har rätt att jobba kvar höjs till 69 år.

Bakom ligger vår ökade medellivslängd. Flera andra gränser höjs också i pensionssystemet, som när olika ålderskullar tidigast kan ta ut garantipension och allmän pension.

.

Skattereduktion vid solcellsinstallation

Skattereduktionen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent från årsskiftet.

Johanna Cederblad/TT