DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Varningslampa för recession lyser starkare

Varningslampan för recession lyser allt starkare. Arkivbild Bild: Aaron Favila AP/TT

Ekonomi (TT)

En stor recession ligger i korten, enligt allt mer snedvridna kurvor på räntemarknaden.

Långa räntor fortsätter allt djupare ned under korta räntor och i USA måste man gå tillbaka till början av 1980-talet för att hitta något liknande.

I normala lägen är räntorna på statsobligationer med längre löptider högre än de med kortare löptider. Förenklat avspeglar detta att risken med långa marknadspositioner är större än risken med korta.

Den globala inflationschocken och centralbankernas ovanligt snabba räntelyft under året har dock ställt all sådan logik på ända.

Tyskland troligen redan i recession

När långa räntor faller ned under korta räntor ses det av de flesta bedömare som en varningslampa för att vi är på väg in i en recession. Det handlar om en effekt av att investerare flyttar sina pengar till obligationer med längre löptider när tillväxten viker ned sig.

Denna varningslampa på räntemarknaden har redan varit tänd i USA sedan en tid. Men enligt nyhetsbyrån Bloombergs index över globala snitträntor syns nu samma omvända ränteförhållande även globalt för första gången på minst 22 år.

Enligt storbankens Deutsche Banks strateger är Tyskland troligen redan mitt i en recession och USA väntas gå in i en någon gång i mitten av 2023.

Även Sverige ser ut att gå samma öde till mötes. Riksbanken räknar exempelvis med ett BNP-fall på 1,2 procent 2023 och att arbetslösheten stiger till 8,3 procent.

Tecken på att Fed kommer lyckas

Tekniskt kan man också betrakta det omvända förhållandet mellan långa och korta räntor som ett tecken på att marknaden räknar med att centralbankerna på längre sikt troligen kommer tvingas sänka räntan för att blåsa liv i den ekonomiska aktiviteten.

– Marknadens budskap är att den tror att inflationen kommer att komma ner, säger exempelvis Gene Tannuzzo, räntechef på kapitalförvaltaren Columbia Threadneedle till The Wall Street Journal.

Han väljer att i första hand tolka de upp- och nedvända räntenivåerna som ett tecken på att marknaden tror att USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) kommer att lyckas med sin ambition att få ned den skenande inflationen mot inflationsmålet kring 2 procent.

Detta synsätt får även stöd av det snabbt ökade omvända gapet på räntemarknaden efter den 10 november – samma dag som det kom en oväntat låg inflationssiffra för oktober från USA på 7,7 procent, ned från 8,2 procent i september.

Joakim Goksör/TT