DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Nedgången stannade av i november

Albin Kainelainen, generaldirektör Konjunkturinstitutet. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Lågkonjunkturen dröjer ännu ett tag. Nedgången i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har stannat av under november.

Hittills har nedgången varit ungefär fem enheter varje månad, men i november blev den bara minus 0,3. Barometerindikatorn landade på 84,5.

Den så kallade konfidensindikatorn, som mäter "humöret", backade något lite för tillverkningsindustrin till 104,2.

Stämningsläget är därmed lite bättre än normalt. Tjänstesektorn ligger på 85,2. Trots att det är deppigare än vanligt tänker branschen nyanställa.

Inom livsmedelsbranschen är det däremot dystrare, där ligger indikatorn på 73,9. Detaljhandeln är också ovanligt missmodig.

Hushållens konfidensindikator steg med 5,6 enheter till 55,8. Det är riktigt deppigt, men indikatorn minskar i alla fall inte.