DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Garantiram för kärnkraft och särskilt stöd till energieffektivisering i budgeten

Kärnkraftverken O1:an och O2:an på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn. Bild: Adam Ihse/TT

Särskilt stöd till energieffektivisering av småhus och en garantiram för kärnkraft är två saker som regeringen i budgeten kommer att fokusera på. Det skriver Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Carl B Hamilton (L) på DN Debatt.

”Utöver högkostnadsskyddet för elräkningar som Svenska Kraftnät före­slagit föreslår vi även ett särskilt stöd till energieffektivisering av småhus. Vi bryter också med den energipolitik som bidragit till höjda elpriser och stärker kärnkraftsforskningen samt inleder arbetet med att ta fram en garantiram för kärnkraft i syfte att säkra en stabil elförsörjning i Sverige”, skriver debattörerna.

DN Debatt. ”Sverige går mot en svår ekonomisk vinter”