DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svensk ekonomi går mot "bister vinter"

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar regeringens syn på ekonomin. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi/Politik (TT)

Regeringen räknar med att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. ”Svensk ekonomi går mot en rätt bister vinter”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Hon presenterar dystra siffror för ekonomin framöver. Inflationen för nästa år skrivs upp till 5,9 procent. Även arbetslösheten skrivs upp.

Svantesson konstaterar att Sverige går in i en lågkonjunktur.

– Hur djup den blir och hur lång den blir är svårt att veta, säger hon.

"Prognosen för svensk ekonomi är dyster och det finns betydande risker att utvecklingen blir sämre än i huvudscenariot", skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att finanspolitiken är väl avvägd så att vi inte spär på inflationen, säger Svantesson.

Regeringen räknar med en BNP-tillväxt på minus 0,4 procent nästa år. Samt en inflation enligt KPIF på 5,2 procent.

KI räknar med en BNP-tillväxt på på minus 0,1 procent för nästa år.

Myndigheten räknar med att inflationen enligt KPIF nästa år stiger med 4,6 procent för att 2024 ligga långt under Riksbankens 2-procentmål.