DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Livsmedelsindustrins dystra prognos: ”Kommer bli mycket värre”

"Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre", så beskriver Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal det ekonomiska läget för livsmedelsproducenter och konsumenter i vinter.

I konjunkturbrevet för andra kvartalet 2022 rapporterade de svenska livsmedelsproducenterna en rekordstor kostnadsökning två kvartal i rad. Sedan dess har det mesta blivit värre, förklarar Eckerdal i ett pressmeddelande.

"Putin har stängt av gasen till Europa, Ringhals 4 har tagits ur drift och energipriserna skenar. Det finns nu prognoser som tyder på att en kilowattimme i södra Sverige i vinter kan kosta uppemot 10 kronor. Det går knappt att ta in", säger han.

Ett annat orosmoment är när många av livsmedelsproducenternas bundna avtal för el och råvaror löpet ut vid årsskiftet

"Det innebär att företagen inom kort kommer drabbas av ännu större kostnadsökningar än vi har sett hitintills. Så tyvärr måste jag konstatera att för en stor del av den svenska livsmedelsindustrin kommer det bli mycket värre innan det blir bättre", säger Carl Eckerdal.

Det innebär i sin tur att konsumenterna får räkna med högre matpriser. Branschens nästa konjunkturbrev släpps i november.

Pressmeddelande: Livsmedelsföretagens chefekonom: ”Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre”