DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Regeringen varnar för lågkonjunktur

Finansminister Mikael Damberg redogör för det ekonomiska läget under pressträff på Harpsund. Bild: Christine Olsson/TT

Ekonomi (TT)

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, säger finansminister Mikael Damberg på en pressträff. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi nästa år.

– Prisökningarna äter sig in i människors plånböcker, säger han.

BNP-tillväxten väntas landa på 2,3 procent i år, men därefter bara bli måttliga 0,4 procent nästa år, enligt den nya prognosen.

– Det är framför allt en svag utveckling för hushållens konsumtion som dämpar, säger finansministern.

I juniprognosen bedömdes tillväxten bli 1,9 procent i år och 1,1 procent nästa år.

– Vi befinner oss i en krigsekonomi med en ökad ekonomisk osäkerhet i hela världen och i Sverige, säger Damberg.

Arbetslösheten spås öka från 7,6 procent i år till 7,7 procent nästa år. Även det är en mer pessimistisk bedömning än tidigare.

Inflationen, enligt måttet KPIF, spås bli 7,3 procent i år och 3,9 procent 2023, högre än juniprognosen. Inflationen, inklusive ränteförändringar (KPI), ligger betydligt högre, 8.0 procent i år och 6,3 procent nästa år.

– Vi ser en konjunkturnedgång för svensk ekonomi. Hur djup och långdragen den blir beror till stor del på den förda politiken och utvecklingen i vår omvärld, säger Damberg.

Men utgångsläget är gott, svensk ekonomi står stark och det väntas bli överskott i statsfinanserna både i år och nästa år samtidigt som statsskulden väntas fortsätta falla.

– Vi såg till att spara i ladorna under de goda åren och har därför starka statsfinanser, säger Damberg.

Enligt regeringens bedömning är reformutrymmet i statsbudgeten cirka 30 miljarder kronor nästa år.