DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Riksrevisionen granskar Samhall

Samhall grundades 1980 och är ett av statens största företag sett till antalet anställda. Arkivbild. Bild: Samhall

Samhälle (TT)

Statligt ägda Samhall får sex miljarder kronor om året för att skapa arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Nu ska Riksrevisionen granska om företaget uppfyller sitt samhällsuppdrag och om uppdraget utförs effektivt.

"Samhall har återkommande kritiserats för att verksamheten inte är tillräckligt anpassad till målgruppens behov, och det har ifrågasatts om det verkligen är rätt personer som anställs hos Samhall. Granskningen ska bland annat undersöka om detta stämmer", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar personer till anställning hos Samhall. Enligt en rapport från myndigheten uppger fyra av tio arbetsförmedlare att det inte är de med störst behov som får anställning hos Samhall. Riksrevisionen uppger dessutom att det under lång tid har framförts kritik om att Samhalls verksamhet inte är anpassad för målgruppen.

Resultatet från granskningen väntas publiceras i juni 2023.