KRIGET I UKRAINA

Så påverkas handeln med Ryssland

Kriget i Ukraina ändrar i grunden handelsrelationerna mellan EU och Ryssland. Den nya verkligheten innebär att handel med Ryssland i princip är omöjlig, konstaterar Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Lite mer än en vecka efter den ryska invasionen av Ukraina befinner sig Europa i flera avseenden i en ny verklighet. En tid av mänskligt lidande och utbredd osäkerhet. Som ett svar på den det ryska agerandet har bland andra EU, Storbritannien, USA, Kanada, Japan och Australien infört hårda ekonomiska sanktioner mot landet.

– Med detta paket kommer vi att rikta in oss på strategiska sektorer av den ryska ekonomin genom att blockera deras tillgång till nyckelteknologier och marknader. Vi kommer att försvaga Rysslands ekonomiska bas och dess förmåga att modernisera, meddelade Ursula von der Leyen, ordförande EU-kommissionen, samma dag som kriget bröt ut.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen applåderar efter ett tal a Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Bild: Virginia Mayo

Olja och gas är än så länge undantaget, men även här diskuteras ytterligare åtgärder.

Handel och utbyte i princip omöjlig

Ända sedan annekteringen av Krim 2014 har relationen mellan EU och Ryssland varit försämrad, men den fullskaliga invasionen i år förändrar läget i grunden. Den nya verkligheten innebär att handel och utbyte med Ryssland i princip är omöjlig, konstaterar Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

– Utvecklingen har gått i rekordtakt och osäkerheten är stor. Men den sammantagna bilden är att möjligheterna för svenska företag att över huvud taget handla med Ryssland håller på att krympa rejält. I praktiken börjar möjligheterna närma sig noll, säger hon.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Flygförbindelserna är stängda, affärsresor ställs in och turism mellan väst och Ryssland är omöjlig.

– Alla flöden påverkas, såväl av varor, tjänster, personal, containrar, investeringar. Alla olika delar av modern handel antingen försvåras eller blir helt omöjliga, säger Anna Stellinger.

Hon fortsätter:

– Det går knappt att föra in eller ut varor från och till Ryssland. Ovanpå de brutna flygförbindelserna så har containerfartygen slutat angöra ryska hamnar, vilket kanske är ännu viktigare. Vi ser exempelvis också hur Storbritannien har förbjudit ryska fartyg att angöra brittiska hamnar och det kan vi förvänta oss kommer spridas.

Nya åtgärder kan vara på väg

Men inte bara exporten drabbas, även importen blir svår.

– Inte minst för att de företag som vill importera från Ryssland inte kan betala de ryska leverantörerna för importen. Vi kan dessutom misstänka att leverantörer i Ryssland kommer ha svårt att upprätthålla någon produktion i förlängningen när omfattande brister uppstår i Ryssland, säger Anna Stellinger.

Såväl EU som USA har aviserat att ytterligare åtgärder är på väg.

– Befintliga och kommande amerikanska extraterritoriella sanktioner kan också tvinga europeiska företag att helt lämna den ryska marknaden, såvida de inte vill lämna den amerikanska. ”Ni måste välja, Ryssland eller oss, ni kan inte ha båda”. Trycket från USA blir hårt, säger Anna Stellinger.