FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Så har coronakrisen påverkat medarbetarnas lojalitet

Bild: Ruud, Vidar

Medarbetarnas lojalitet gentemot arbetsplatsen ökade under under 2020 efter coronautbrottet. Det visar en enkät utförd av undersökningsföretaget Netigate.

Däremot sjönk lojaliteten nästkommande år. En teori kan vara att pandemin kan ha haft en stor påverkan. Det är också i anslutning till den stora uppsägningsvågen som pågick under 2021 och in i 2022.

Bolagets undersökning är byggt på analys av data från 274 olika företag, där lojaliteten mäts under det så kallade eNPS - Employee Net Promoter Score för åren 2019–2021.

Andra drivkrafter som kan ha inflytande på medarbetarlojaliteten är kvaliteten på ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydlighet kring företagens vision och mål.