DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Bostadspriserna på rekordnivå

Allt dyrare bostäder. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Den här vintern är norra Sverige superhett. Bostadspriserna steg under januari, och särskilt i de norra delarna. Nu ligger priserna på rekordnivåer i vissa områden, enligt SBAB:s och Boolis prisindex.

I slutet av förra året saktade prisökningen på bostäder in något, men det ser ut att bara vara tillfälligt, enligt SBAB:s och Boolis prisindex HPI. Huspriserna steg i hela landet, mest i norra och mellersta Sverige.

Lägenhetspriserna steg också mest i de norra delarna, samt i Stormalmö. Med undantag för lägenhetspriserna i norra och södra Sverige, samt småhuspriserna i Storgöteborg, ligger bostadspriserna nu på rekordnivåer, enligt SBAB och Booli.

"Att bostadsmarknaden generellt sett svalnar i slutet av året för att sedan vakna till liv igen i början på året följer normala säsongsmönster. De stora svängningarna i framför allt norra Sverige på både lägenheter och hus är dock uppseendeväckande stora. Det är för tidigt att dra några mer bestämda slutsatser av det" skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB i ett pressmeddelande.

Nu tror SBAB och Booli på en fortsatt mycket stor ökningstakt för 2022.

"Med justering för hur priserna normalt varierar under olika perioder av året pekar januarisiffrorna på en ökningstakt i bostadspriserna på hela 10 procent för helåret. Det är en betydligt högre ökningstakt än den vi har i vår senaste prognos där vi förutspådde en ökning på omkring 2 procent för 2022. I vår prognos spår vi dock stigande bostadsräntor under året" skriver Robert Boije.

Johanna Cederblad/TT

Fakta

Bostadspriserna har ökat överallt under januari utom för lägenheter i södra Sverige.

Så har lägenhetspriserna utvecklats under januari i år:

Storstockholm +1,3

Storgöteborg +0,9

Stormalmö +3,2

Norra Sverige +4,2

Mellersta Sverige +2,6

Södra Sverige -0,5

Så har huspriserna utvecklats:

Storstockholm +2,9

Storgöteborg +2,9

Stormalmö +0,7

Norra Sverige +7,6

Mellersta Sverige +6,0

Södra Sverige +4,1

Källa: SBAB och Booli