Larmet: Kina bygger ett nytt kolkraftverk i veckan – så kan Sverige påverka

Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Kina bränner just nu mer än hälften av allt kol i världen och de fossila utsläppen väntas fortsätta öka, enligt en färsk rapport. Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig på Svenskt Näringsliv, menar att rapporten tydliggör Sveriges roll i den gröna omställningen.

I en ny rapport från tankesmedjan Ephi kartläggs Kinas utsläpp av växthusgaser. I rapporten Kina och klimatet efter COP26 slår författaren Jojje Olsson fast att Kinas utsläpp är den enskilt viktigaste faktorn för klimatets framtid.

Jojje Olsson skriver att Kina under 2020 byggde mer än ett nytt stort kolkraftverk i veckan. Under 2020 minskade den samlade kapaciteten i övriga länders kolkraftverk med 17,2 gigawatt, samtidigt hade Kina en nettoökning på 29,8 gigawatt. Kina bränner just nu mer än hälften av allt kol i världen och de fossila utsläppen väntas fortsätta öka fram till 2030 enligt myndigheternas officiella klimatpolitik.

Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig på Svenskt Näringsliv tycker att rapporten belyser hur viktigt det är för Sverige att vara ett föregångsland.

– Den här rapporten ska inte tas som intäkt för att vi kan sänka våra ambitioner - tvärtom synliggör den hur viktigt det är att vi visar att det går bra att ställa om med bibehållen konkurrenskraft, säger Jesper Gyberg Ek.

– Kina måste lämna det fossila bakom sig, det är den värsta tänkbara energikällan. Alla alternativ till kol är bättre, fortsätter han.

Jesper Gyberg Ek, klimatpolicyansvarig på Svenskt Näringsliv. Bild: Pressbild

Sedan 2013 släpper Kina ut mer fossila utsläpp per capita än EU.

– Kina är värst när det kommer till utsläpp. Vi ska såklart fokusera på våra egna mål, men vi borde också tillsammans med resten av världen sätta press på Kina som själva säger att de inte ska minska sina utsläpp förrän efter 2030, det är ganska långt dit.

Jesper Gyberg Ek menar att fler länder behöver sätta pris på koldioxid.

– Det är viktigt att fler ekonomier sätter pris på koldioxid, det kan på sikt få Kina att också införa verkningsfulla styrmedel. Sverige är ett litet land, vi behöver gå ihop med likasinnade för att sätta press på Kina.

Sverige ligger redan i framkant i den gröna omställningen.

– Svenska företag är redan nu mer effektiva än sina globala konkurrenter. När deras produkter används istället för alternativen så sänks de globala utsläppen. Det visar på vikten av att vi har en målmedveten och konstruktiv klimatpolitik i Sverige som strävar efter att ge svenska företag möjlighet att växa och öka sin export till andra länder. Detta bidrar till stor global klimatnytta och är något av det viktigaste vi kan göra.

Nu hoppas Jesper Gyberg Ek på satsningar som stöttar de svenska företagen i att fortsätta omställningen.

– Från Svenskt Näringslivs sida trycker vi särskilt på vikten av att snabba upp tillståndsprocesser som idag bromsar klimatinvesteringar liksom att stärka elsystemet så att det finns långsiktiga förutsättningar för nyinvesteringar som är en förutsättning för tillväxt och klimatomställning.

Ephi: Kina och klimatet efter COP26