Större lönetapp för kvinnor under pandemin

I snitt sjönk kvinnors månadsinkomster med 3,3 procentenheter, medan männens sjönk med 2,5 procentenheter, enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Arkivbild. Bild: Izabelle Nordfjell/TT

Ekonomi (TT)

Inkomsttappet har varit för större för kvinnor än för män under pandemin. Samtidigt har kvinnors arbetsmiljö påverkats i högre utsträckning.

Det beror på att arbetsbelastningen har varit hög inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken under pandemin, konstaterar Jämställdhetsmyndigheten.

I snitt sjönk kvinnors månadsinkomster med 3,3 procentenheter under 2020, medan männens sjönk med 2,5 procentenheter. Skillnaderna mellan kvinnor och män var ännu större bland låginkomsttagare inom offentlig sektor.

"Pandemin har förstärkt de skillnader i möjligheter till ekonomisk självständighet som redan fanns mellan kvinnor och män. Restriktionerna och åtgärderna som infördes har påverkat kvinnor och män på olika sätt, men sammantaget kan vi se att kvinnor som grupp har drabbats hårdare ekonomiskt än män", säger Sara Andersson, senior utredare, i ett pressmeddelande.

Män har i större utsträckning än kvinnor tagit del av stödåtgärder som till exempel korttidsarbete. Andelen män som varit frånvarande från jobbet på grund av covid-19 har varit högre än andelen kvinnor, men män har i större utsträckning varit det på grund av exempelvis permittering eller arbetsbrist, medan kvinnor i högre grad anger sjukdom eller semester som skäl till frånvaro.