DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

ESV: Lika stort underskott 2022

Finansminister Magdalena Andersson (S), som i dagarna har fullt upp att sondera terrängen för att få stöd som statsminister efter Stefan Löfven, Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Underskottet i statsbudgeten nästa år blir nästan lika stort som årets underskott, enligt en prognos från Ekonomistyrningsverket (ESV).

ESV hänvisar till omfattande utgiftsökningar i kombination med nya skattesänkningar.

"Det strukturella sparandet ligger tydligt under målnivån både 2021 och 2022", skriver ESV.

Prognosen bygger på en BNP-tillväxt på 4 procent i år och 3,6 procent 2022.

Underskottet beräknas i kronor till 47 miljarder i år och 45 miljarder 2022. Det ger ett underskott på 0,9 procent av BNP i år och 0,8 procent 2022.

Det strukturella sparandet i offentlig sektor beräknas i år till minus 0,7 procent, för att öka till 1 procent 2022.

Sveriges statsskuld enligt det så kallade Maastricht-måttet beräknas samtidigt falla till 36,1 procent i år och 32,8 procent 2022.