STORMAKTEN KINA

”Uteblivna investeringar sätter press på Kina”

Bild: Heiko Junge

De internationella investeringarna i Kina minskar till förmån för bland annat Indien. Det kan vara ett sätt att pressa fram ett mindre auktoritärt Kina, skriver Lotta Engzell-Larsson i en Di-ledare.

Omvärlden har inte haft någon större framgång med det diplomatiska språket när det gäller Kinas allt mer auktoritära styre. Försiktigheten är förståelig, ekonomiskt sett är Kina en viktig del av de flesta länders handelsutbyte. I Sverige är Kina den åttonde största handelspartnern och för EU den största.

Samtidigt pågår en omfokusering av de internationella investeringarna som sakta men säkert flyttar från Kina till bland annat Indien. Att flytta det för Kina viktiga internationella kapitalet kan vara det bästa sättet att få gehör hos ett maktfullkomligt Kina, skriver Lotta Engzell-Larsson.

Kapitalet slår politiken