KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Tuffare hållbarhetskrav på svenska exportföretag

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Sex av tio stora exportföretag upplever att hållbarhetskraven från deras kunder har ökat under det senaste året, enligt Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer.

– Ökade krav på hållbarhet är positivt och gynnar svensk exportnäring, som ligger i framkant inom detta område. Genom att investera i klimatneutral omställning kan Sveriges exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan, säger Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK) i ett pressmeddelande.

Vidare har två av tio exportföretag sagt nej till en affär på grund av brister i att uppfylla hållbarhetskrav.

Det är nästan dubbelt så många som i höstas, 11 procent.

– Grön omställning kräver investeringar och ökade krav på leverantörer, men att inte ställa om kan bli dyrt i längden. Klimat-, miljö- och sociala risker är i dag något som alla företag måste förhålla sig till, dels för att kunderna förväntar sig det, dels för att företag måste kunna hantera hållbarhetsrisker för att attrahera investerare, säger Andreas Ericson.

Pressmeddelande: Tuffare hållbarhetskrav på svenska exportföretag