DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Tjänstesektorn repar sig – men kriget skapar orosmoln

Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Tjänstesektorn har nu studsat tillbaka efter pandemin. Men kriget i Ukraina skapar nya orosmoln, enligt Almegas chefekonom Patrick Joyce.

De jobb som försvann i tjänstesektorn under första delen av pandemin har kommit tillbaka och nya jobb har skapats. Vid årsskiftet arbetade 81 000 fler personer i tjänstesektorn än före pandemin varav flest nya jobb – 18 000 – har skapats inom information och kommunikation.

– Det är glädjande att jobben har kommit tillbaka men tjänsteföretagen får allt svårare att rekrytera de personer de behöver. Nästan hälften av företagen säger att brist på arbetskraft hindrar deras verksamhet, säger Patrick Joyce.

Men orosmoln väntar i takt med ökad inflation i spåren av Ukrainakriget

– Kriget i Ukraina riskerar att leda till både högre inflation och lägre ekonomisk tillväxt i globalt och särskilt i Europa. Om detta blir fallet kommer det att påverka tjänstesektorn som står för 40 procent av den svenska exporten, säger Patrick Joyce.

Pressmeddelande: Punkt för pandemin i tjänstesektorn men ny kris hotar