KRIGET I UKRAINA

Svenska företagare vill se starkare sanktioner mot Ryssland

Företagare i Stockholms- och Uppsalaregionen vill se starkare sanktioner mot Ryssland. Många vill också att Sverige ska gå med i Nato, visar Stockholms Handelskammares näringslivspanel.

Totalt öppnar 65 procent upp för sanktioner medan 57 procent öppnar upp för Nato-medlemskap, visar studien som har genomförs i samarbete med opinionsundersökningsföretaget Demoskop. Även om 5 procent av de svarande handlar med Ryssland eller Ukraina, eller båda länderna, har en tredjedel av företagen påverkats negativt eller mycket negativt av kriget.

– Det är tydligt att företagen, precis som vi sett i hela den europeiska befolkningen, är beredda på uppoffringar nu. Frågan om Ukraina är så stor och viktig att man vill se stenhårda sanktioner, även om man själv indirekt drabbas av konsekvenserna, säger Fredrik Erfelt på Stockholms Handelskammare.

I de öppna svaren i enkäten svarar företagare att alla till buds stående medel i sanktionsväg för användas och att den mest effektiva sanktionen är importstopp av rysk olja och gas.

Pressmeddelande: ”Status Sthlm”: Vill se starkare sanktioner mot Ryssland