BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Svensk Handel: Höga matpriser kan öka butiksstölder

Bild: Chris Anderson

Stölder i dagligvaruhandeln har ökat med 137 procent sedan 2010, rapporterar Tv4. Finns risk för ännu fler stölder framöver, menar Svensk Handels säkerhetschef.

Mellan 2018 och 2021 har stölder i dagligvaruhandeln ökat med 20 procent, visar nya siffror av Svensk Handel. I deras senaste enkätundersökning svarade 97 procent av livsmedelsbutikerna att de har blivit utsatta för stöld.

– Det förekommer att man stjäl för eget bruk, men de stora volymerna sker för att sälja vidare. Det är mer eller mindre en stor industri där man stjäl i stora volymer och säljer det vidare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, till Tv4.

Med tanke på de höga matpriserna finns det risk för ökade stölder framöver, menar Per Geijer.

Tv4: Höga matpriser kan öka butiksstölder: ”Lättare att sälja vidare”