Statliga investeringar i datorhallar granskas

Amazons serverhall utanför Eskilstuna drar lika mycket ström som en medelstor svensk stad. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Regeringens uppmuntran av investering i datorhallar, bland annat genom sänkt energiskatt, ska granskas av Riksrevisionen. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Även om Riksrevisionen tillstår att investeringarna har positiva effekter på exempelvis sysselsättningen lyfts särskilt fram hallarnas enorma elkonsumtion fram – enligt Energimyndighetens bedömning kommer de stå för runt 20 procent av den ökade elanvändningen det kommande årtiondet.

Exempelvis drar Amazons serverhall i Kjula utanför Eskilstuna lika mycket ström som en medelstor svensk stad.

"Redan idag finns det kapacitetsutmaningar i det svenska elsystemet. Vid sidan om nyetableringar av datahallar har det dessutom initierats ett antal andra elintensiva profilprojekt inom industrin, till exempel Northvolts batterifabriker, Hybrit inom stålindustrin och cementindustrins Cemzeroprojekt", skriver myndigheten.

Granskningen ska bland annat fokusera på regeringens avvägningar mellan närings- och energipolitik, och förväntas vara klar i juni 2022.