DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Sluta använd bilägarna som kassakor, politiker”

Bild: Erik Simander/TT

Bensinpriset närmar sig snabbt 20 kronor per liter. Det är inte rimligt att staten ruinerar hårt arbetande människor på detta sätt, skriver Christian Ekström, vd Skattebetalarna, och Peder Blohm, Bensinupproret, på Aftonbladet Debatt.

Sverige är ett land där många är beroende av bilen för att vardagen ska fungera. Trots det är landets bilister bland de mest politiskt ansatta grupperna i samhället, menar debattörerna.

”Bilisterna i ett avlångt, glesbefolkat land tvingas leva med automatiska skattehöjningar i form av överindexeringen av bensinskatten, politiker som inte håller vad de lovat och nya bränslen som ger kortare körsträcka. Nu är gränsen nådd. Bilen ska inte vara något som endast är förbehållen de allra rikaste. Vi kräver ett totalstopp för höjda skatter och avgifter på bilismen”, skriver Christian Ekström och Peder Blohm på Aftonbladet Debatt.

”Sluta använd bilägarna som kassakor, politiker”