BOMARKNADEN

Sju av tio tror elpriset kan pressa bopriser

En majoritet av bostadsägarna tror att kraftigt ökade elpriser kan påverka priset på bostäder. Arkivbild. Bild: Hasse Holmberg/TT

Ekonomi (TT)

En majoritet av småhusägarna och bostadsrättsinnehavarna tror att priset på bostäder skulle påverkas av kraftigt ökande elpriser, visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av SBAB.

Av de svarande uppgav 13 procent att priserna skulle påverkas "i hög grad", medan 57 procent spådde en påverkan i "mindre grad". Drygt en tiondel – 13 procent – svarade att ett skenande elpris "inte alls" skulle få någon priseffekt på bostäderna.

Enligt en rapport från SBAB som släpptes tidigare i veckan riskerar elkostnaden för husägare att dubbleras de kommande åren, något som i sin tur skulle kunna leda till ett prisfall på 20 procent för eluppvärmda villor.

Undersökningen bygger på svar från drygt 1 000 bostadsägare som tillfrågades under vecka fem.

Klas Widestrand/TT