DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

SCB: 8,6 procent arbetslösa

Ekonomi (TT)

I juni var 504 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning med 87 000 personer eller 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2021, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Sysselsättningen har ökat med 189 000 personer till 5 333 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 70,7 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data (så kallade trendvärden) var arbetslösheten 7,6 procent i juni, jämfört med 7,7 procent månaden före.