DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

SCB: 8,2 procent arbetslösa

Ekonomi (TT)

I september var 454 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, enligt SCB.

Eftersom SCB har ändrat beräkningsmetod för arbetslöshetsstatistiken görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020.

Antalet sysselsatta uppgick till 5 096 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,8 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data (så kallade trendvärden) var arbetslösheten 8,8 procent i september, jämfört med 8,9 procent månaden före.