DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Rekordmånga söker till yrkeshögskolan

Intresset för yrkeshögskolan ökar. Under en femårsperiod har antalet sökande ökat med 82 procent, visar statistik från SCB.

Antalet behöriga sökande ökar inom 10 av 15 utbildningsområden. Störst procentuell ökning har skett inom Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske (34 procent), Friskvård och kroppsvård (27 procent) och inom Hälso- och sjukvård (13 procent). Inom utbildningsområdet Hälso- och sjukvård har den största ökningen skett, 1 800 behöriga sökande fler än året innan.

Positivt är också att män och kvinnor söker sig till yrken som traditionellt varit könsbundna, vilket är i linje med Yrkeshögskolans uppdrag.

Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson att antalet sökande kommer att fortsätta öka.

– Det finns en mycket stark efterfrågan på utbildning redan idag, men jag gör bedömningen att den kommer att öka ytterligare de närmaste åren. Det handlar delvis om att ekonomin är i en återuppbyggnadsfas men framförallt om det nya omställningsstudiestödet som gör det möjligt för fler att studera, säger Thomas Persson.

Pressmeddelande: Rekordmånga sökande till yrkeshögskolan