DEN AKUTA ELKRISEN

Rea på el i Norrland tack vare nya stödet

Elpriset i december utan elprisstöd inräknat. Om man drar av 2 000 kronor för elprisstöd blir utslaget billigare elpris än året innan i elområde 1 och 2 i exemplet. Grafiken är återpublicerad från 30 december. Bild: Johan Hallnäs/TT

Ekonomi (TT)

En genomsnittsvilla i norr får lägre elkostnad än för ett år sedan – med regeringens elprisstöd.

– Utformningen är inte träffsäker, den går på förbrukning och inte de som drabbas av höga elpriser, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.

Tanken med regeringens elprisstöd är att de som fått höga elräkningar på grund av de skyhöga elpriserna ska kompenseras. Konsekvenserna för de som bor i norr blir istället lägre kostnader än innan pristopparna.

En jämförelse som TT gjort av elpriserna visar att en genomsnittlig eluppvärmd villa i norr faktiskt får billigare elräkning i december 2021 än samma månad året innan med elprisstödet.

Billigare än året innan

I de två elprisområdena längst i norr låg räkningen för en villa som förbrukar 2 000 kilowattimmar i december 2021 på i genomsnitt 3 825 kronor. Året innan var motsvarande kostnad 2 575 kronor. Med ett elprisstöd på 2 000 kronor får hushållet istället en kostnad på 1 825 kronor i december 2021.

De får alltså en billigare elräkning än 2020.

I södra delarna av Sverige ser läget annorlunda ut. I elprisområdena södra Mellansverige och södra Sverige landade kostnaderna enligt samma exempel på 6 850 kronor respektive 7 025 kronor. Även med elprisstödet inräknat blir räkningen för dem dyrare december 2021 än året innan.

Mest drabbade får lika mycket

– De som påverkats mest får lika mycket kompensation som dem som drabbats i mindre utsträckning. Det här är ju en exceptionell situation, som delvis beror på geopolitik och vad som hänt i Europa, så det finns skäl för både riksdag och regering att ge stöd tycker jag. Det är bara synd att det inte kunde utformas som till exempel i Norge, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.

Persson säger att det som är tilltalande i Norge är att deras stödpaket riktar sig till dem som fått betala ett högt kilowattpris, vilket då blir mer träffsäkert.

– Men samtidigt är det bättre med ett stöd än inget stöd alls, säger Mattias Persson.

Tea Oscarsson/TT

Olle Lindström/TT

Fakta

Elområde, snittpris Nordpool, hushållsfaktura* december

Elområde 1 (norra Norrland), 68 öre/kWh, 3 825 kr

Elområde 2 (södra Norrland), 68 öre/kWh, 3 825 kr

Elområde 3 (Svealand, norra Götaland), 189 öre/kWh, 6 850 kr

Elområde 4 (södra Götaland), 196 öre/kWh, 7 025 kr

*Baserat på en villakund som förbrukar 20 000 kWh på ett år och 2 000 kWh under december månad.

Källa: Nordpool

Fakta

Så här har vi räknat fram det slutliga totala elpriset per kWh:

På spotpriset på elbörsen läggs ett påslag som elhandelsbolagen tar ut, säg fem öre per kWh. Ovanpå det kommer moms 25 procent.

Ett spotpris på 196 öre ger ett hushållspris på elen på 251,25 öre/kWh.

Men det räcker inte. Varje hushåll betalar en nätavgift också. Den ligger, beroende på elnätsbolag, på runt 100 öre per kWh inklusive skatt och moms.

Totalt elpris blir då 351,25 öre per kWh för elområde 4.

Förbrukning 2 000 kWh på en månad ger en månadsräkning på 7 025 kr.