BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Rapport: Var fjärde handlare funderar på att lägga ned

Genrebild. Bild: Amir Nabizadeh/TT

Under 2021 utsattes nio av tio handlare för ringa stöld, enligt en rapport från Svensk Handel.

I en ny rapport från Svensk Handel uppger mer än var fjärde handlare att de funderar på att flytta eller lägga ned verksamheten. Dessutom uppger sex av tio dagligvaruhandlare att de haft anställda som blivit utsatta för hot under sitt arbetspass.

– Något är uppenbart fel när butikerna måste anpassa sig efter kriminella element. Att ta bort varor för att minska stölderna, eller att överväga att flytta alternativt lägga ned verksamheten på grund av upprepad brottslighet är alarmerande. Det är hög tid att mängdbrotten tas på allvar, för annars kommer mycket av den handel vi tar för givet att försvinna, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Svensk Handel: Stölder för över 8,5 miljarder drabbar handeln årligen