KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Professor: Sänkt byggtempo kan mildra cementkris

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Bild: Karl Melander

Efter avvisandet av Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning på Gotland larmar nu byggbranschen om byggstopp i höst. Enligt experter som NyTeknik talat med kan krisen mildras med hjälp av lera och långsammare byggtakt.

I Cementas fabrik på Gotland produceras 75 procent av all cement som används i Sverige idag. För att lösa bristen som uppstår vid ett stopp är import inte ett alternativ, menar flera bedömare, men ett alternativ kan vara att byta ut kalksten mot lera som bindemedel.

En annan lösning är att spara på cementen genom att all byggproduktion slår av på takten. Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad vid KTH, menar att byggbranschen idag använder onödigt mycket cement, och att minskad takt och användning kan spara mycket. Särskilt inom husproduktionen.

– Gissningsvis kan 20 procent av totalen sparas in om alla sänker tempot. 30 procent på husbyggnadsbetongen och noll procent på infrastrukturbetongen, säger han till NyTeknik.

NT: ”Alla konstruktioner kan vara lite tunnare och mindre.”