DET NYA ARBETSLIVET

Pandemin gav fler lojala medarbetare

Bild: Claudio Bresciani/TT

En ny undersökning visar att medarbetare som har möjlighet att förbättra verksamheten blir mer lojala, skriver VD-tidningen.

Medarbetarnas lojalitet har ökat under pandemin, visar rapporten från Netigate som undersökt företag i olika branscher och länder. Sjuttio procent av företagen såg en ökning av lojalitet bland sina anställda under 2019 och 2020.

I undersökningen har Netigate identifierat fyra drivkrafter som ligger bakom medarbetares lojalitet: kvaliteten på ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydlighet kring företagets vision och mål.

Ytterligare en viktig faktor är att medarbetarna upplever att deras tankar och idéer kring hur verksamheten kan förbättras uppmärksammas av arbetsgivaren.

VDT: Netigate har analyserat 200 000 svar.