USA:S EKONOMI

Oväntat svag amerikansk jobbsiffra

Bild: Nam Y. Huh

Ekonomi (TT-Reuters)

Den amerikanska jobbmarknaden är mycket svagare än väntat.

I augusti ökade sysselsättningen enbart med 235 000 jobb. Ekonomerna hade i snitt räknat med 750 000 jobb.

I juli tillkom 1 053 000 nya jobb, enligt reviderade siffror.

Arbetslösheten föll från 5,4 procent i juli till 5,2 procent i augusti.

Den amerikanska tioåriga obligationsräntan sjönk direkt med 0,02 procentenheter till 1,28 procent.