FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Ny handbok guidar företag i IPCEI-processen

Bild: Markus Schreiber

Ett antal projekt av gemensamt europeiskt intresse, så kallade IPCEI, har godkänts av EU-kommissionen. Samtidigt är mycket oklart kring processerna och vilka krav som ställs på deltagande företag. Därför har Svenskt Näringsliv tagit fram en handbok för IPCEI.

I dagsläget saknas information om vad det konkret innebär för ett företag att ansöka om att delta i ett IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Svenskt Näringsliv har därför låtit Copenhagen Economics ta fram en handbok för svenska företags deltagande i IPCEI.

Handboken innehåller bland annat beskrivningar av hur processen ser ut, vilka krav som ställs på företagen och vad ett företag bör tänka på innan det går in i ansökningsprocessen.

– Vi hoppas att handboken kan underlätta för företag att bedöma om IPCEI är rätt väg att gå och i så fall vara bättre förberedda på processen, säger Stefan Sagebro, expert inom konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv: Svenskt Näringsliv lanserar handbok om IPCEI