RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Marknaden spår historisk räntehöjning

Pressen att höja styrräntan ökar för Riksbanken i takt med det ökade inflationstrycket. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Största räntehöjningen på 22 år.

Det är vad experterna räknar med när riksbankschefen Stefan Ingves i dag meddelar sitt räntebesked.

Och ytterligare höjningar är att vänta.

Efter en sådan dubbelhöjning, eller en höjning med 50 punkter, kommer styrräntan att höjas till 0,75 från dagens 0,25. Senaste gången en sådan höjning gjordes var för över 22 år sedan, när Riksbanken höjde styrräntan från 3,25 till 3,75 i februari år 2000.

Med dagens inflationstryck, som i maj låg på 7,2 procent – 5,2 procentenheter högre än inflationsmålet på 2 procent – ökar trycket på Riksbanken på att genomföra fler åtstramningar.

Svagare krona

Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, anser att Riksbanken borde höja räntan med de väntade 50 punkterna. Det finns snarare en nedsida med att inte göra det.

– Då tror jag att vi får se en svagare krona, säger Mattias Persson till TT tidigare i veckan.

Vid Riksbankens senaste räntebesked i april höjdes styrräntan med 25 punkter, från nollränta till 0,25. Om det blir en höjning med 50 punkter, eller mer eller mindre än så, återstår att se.

Toppen inte nådd

Att vi inte har nått toppen av inflationstrycket står däremot klart, enligt de ekonomer som TT har pratat med.

Räntebanan från Riksbankens senaste möte pekar mot en styrränta som kommer att ligga på 1,25 procent sommaren 2023 och cirka 1,50 procent vid utgången av nästa år.

SEB förutspår, efter dagens väntade dubbelhöjning, ytterligare en höjning vid nästa räntebesked i september och styrräntan skulle därmed att ligga på 1,25 redan i höst.

– Det är helt klart ett stigande ränteklimat som får två effekter. Dels vill man att det ska få effekt på hela ekonomin, att efterfrågan dämpas och att inflationen går ned, dels kommer det att få effekt på bolåneräntorna vilket slår direkt mot svenska hushåll, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.

Beata Wallsten/TT