KRITIKEN MOT HYRESREGLERINGEN

Liten byggeffekt av omstritt hyresförslag

Fri hyressättning i nyproducerade bostäder är allt som svensk politik nu kretsar kring. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Det hyresförslag som fällde regeringen Löfven har antagligen ganska liten betydelse i sig för ökat bostadsbyggande. Det anser fastighets- och finansforskaren Cecilia Hermansson.

Det omstridda förslaget om fri hyressättning för nyproducerade bostäder är bara en liten komponent bland flera när det gäller hinder för bostadsbyggandet, förklarar Cecilia Hermansson, forskare inom fastighet och finans vid Kungliga tekniska högskolan.

– Som parterna säger, det här är en komponent av många för att öka bostadsbyggandet. Det handlar också om exempelvis kostnader för att bygga och om att få tillgång till mark, säger hon.

Liten detalj

Just den lilla delen med fri hyressättning för nyproduktion i sig kommer att påverka bostadsbyggandet ganska begränsat, tror hon, men i kombination med andra åtgärder kan den betyda mer.

– Även över tid, kanske 20 år, kan den får större betydelse.

På bara ett års sikt kommer man inte kunna se några effekter, tror hon.

Men hon vågar sig absolut inte på att kvantifiera effekten, varken nu eller på sikt.

– Det viktiga här är att det är en del av en stor spelplan för bostadsmarknaden, med räntor och lån.

Nytt system

Den fria hyressättningen innebär egentligen inte så stor skillnad i förhållande till den ordning som gäller i dag, med så kallade presumtionshyror för nyproducerade bostäder, förklarar hon. De innebär att hyresvärden får sätta hyran inom vissa ramar, men att hyresgästen kan begära omprövning.

– Men det systemet är tidsbegränsat till 15 år, det går ut snart. Det nya systemet ska ersätta det. I det gamla systemet finns större möjligheter för hyresgästen att gå till Hyresnämnden. Nu krävs större arbete för hyresgästen.

Men förslaget om fri hyressättning innebär att makten förskjuts mer till hyresvärden, konstaterar hon, och det är därför Hyresgästföreningen är så emot det.

– Men det blir två parallella system på hyresmarknaden. Ett med äldre bostäder med låga hyror och långa köer och ett med högre hyror i nya bostäder.

– Det är inte optimalt med två parallella system. Som ekonom skulle jag önska mig en gemensam fungerande marknad.

Större grepp

Hon skulle vilja att politikerna tog ett större grepp om hela bostadspolitiken på en gång för att lösa upp knutarna och minska bostadsbristen, inte bara en liten del som den här som nu är aktuell.

– Det här är bara en liten del. Jag skulle önska ett helhetsgrepp, då man också tittar på räntor och avdrag för bostäder. Hyresrätten är mindre gynnad än andra boendeformer, säger Cecilia Hermansson.

Johanna Cederblad/TT

Fakta

Enligt utredningens förslag ska fri hyressättning införas för nyproducerade lägenheter, det vill säga lägenheter som har färdigställts efter det att reformen genomförts.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Utredningen förslår att hyresvärd och hyresgäst fritt få komma överens om hyrans storlek. Därefter ska hyran enbart få höjas en gång om året, med Konsumentprisindex, KPI. Om förändringar i lägenhetens och områdets attraktionskraft skett ska hyran få höjas mer.

Hyresgästen ska kunna begära att få hyran omprövad av hyresnämnden.

Källa: Regeringen