Ledare: Sveriges framtid delegeras till domstolar

Bild: Pontus Lundahl/TT

Vattenkraften är ännu ett exempel på hur samhällsviktiga beslut fattas av jurister istället för av folkvalda, skriver Peter Wennblad på SvD:s ledarsida.

Från 2022 ska alla Sveriges 1 800 kraftverk tillståndsprövas mot dagens miljölagstiftning. Peter Wennblad befarar att projektet kommer leda till att vattenkraften kan komma att begränsas och att tillståndsprocesserna blir kostsamma.

”Och än en gång uppstår samma situation som kring Cementa – att beslut om grundläggande samhällsfunktioner delegeras till domstolsväsendet istället för att fattas av Sveriges riksdag”, skriver Wennblad i SvD.

SvD: Sveriges framtid delegeras till domstolar