DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Ledare: Rödgrönas lag nedprioriterar äldre

Bild: JESSICA GOW / TT

Regeringens opportunism har lett till årslånga köer i tandvården, skriver en anonym ledarskribent i Expressen.

För snart tre år sedan höjde de rödgröna gränsen för fri tandvård från 19 år till 23. Sedan dess har tandläkarbristen ökat och äldres tandvård nedprioriterats, menar avsändaren.

”Den nya lagen innebär ett väldigt resursslöseri som dessutom svär mot principen att de med störst behov ska prioriteras. Och tandvårdschefer runtom i landet kräver att åldersgränsen sänks till 19 år igen”, står det i Expressen.

Avsändaren uppmanar väljare att se igenom valfläsk som uppmuntrar till onödig vårdkonsumtion. För resurserna saknas, så enkelt är det, skriver skribenten.

Expressen: Så förlängde S, MP och V köerna till tandläkare