FRAMTIDENS PENSIONER

Ledare: Nyansera bilden om Sveriges fattigpensionärer

Bild: Martina Holmberg / TT

"Förekomsten av fattigpensionärer överdrivs i den mediala rapporteringen”, skriver Anders Gustafsson i en ledare i BLT.

Mediebevakningen kring pensionärers ekonomiska kamp hänvisar allt som oftast till Eurostat, EU:s statistikorganisation. Enligt deras mått går gränsen för relativ fattigdom vid inkomster lägre än 60 procent av landets medianinkomst.

I en tidigare intervju med Tidningen Näringslivet sa Daniel Barr, generaldirektör på Pensionsmyndigheten, att Eurostats mått brister i länder med hög inkomst.

– De som har störst andel fattiga pensionärer med det måttet är Schweiz, vilket visar att det snarare är ett mått på inkomstspridningen i landet än något annat, sa han.

Anders Gustafsson lyfter även fram att utifrån statistik som mäter äldres materiella fattigdom är läget mindre kritiskt än vad det ofta utmålas. I Sverige anses endast 1,5 procent av männen och 1,7 procent av kvinnorna över 65 år vara fattiga.

BLT Ledare: Nyansera bilden om Sveriges många fattigpensionärer

TN: Generaldirektören: Vi har lägst andel fattiga pensionärer i hela EU