FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Ledare: ”Ensidigt negativt fokus på valfriheten”

Foto av Pontus Lundahl/TT

Välfärdskommissionen har ett drag av korporativism över sig, skriver Martin Tunström i Barometern.

Välfärdskommissionen ska låta en myndighet utvärdera valfrihetsreformer, men kommissionen leds av finansminister Magdalena Andersson och består av ministrar, fackrepresentanter och två SKR-ledamöter. Det understryker Martin Tunström på Barometerns ledarsida.

Han menar att valfrihetsreformer tål att granskas, men kritiserar att välfärdsföretagen inte ingår i kommissionen och att den har ett drag av korporativism över sig.

”Riktlinjerna till utvärderingen verkar dock ha ett ensidigt negativt fokus på valfriheten. Ingenting om hur den har påverkat kvaliteten också i offentlig verksamhet. Ingenting om hur patientautonomi och valfrihet är centrala delar i en sjukvård som sätter patienten i främsta rummet”, skriver Martin Tunström.

Barometern: ”Valfriheten tål en rättvis utredning”