DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Inflationsförväntningarna stiger

På uppdrag av Riksbanken, med chefen Stefan Ingves, mäts inflationsförväntningarna varje månad. I oktober stiger förväntningarna betydligt jämfört med månaden före. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Inflationsförväntningarna stiger betydligt, visar en enkät från Kantar Prospera, gjord på uppdrag av Riksbanken.

På ett års sikt ligger förväntningarna på KPI-inflationen på 2,0 procent, vilket kan jämföras med 1,7 procent i september-mätningen.

På två års sikt stiger inflationsförväntningarna till 1,9 procent i oktober från 1,7 procent månaden före. Och på fem års sikt ligger förväntningarna på KPI-inflationen nu på 2,0 procent, jämfört med 1,9 procent månaden före.

Förväntningarna när det gäller KPIF-inflationen – som är den Riksbanken siktar på med sitt inflationsmål på 2 procent – stiger på både ett och två års sikt till 1,9 procent i oktober från 1,7 procent i motsvarande mätning i september. På fem års sikt stiger förväntningarna till 2,0 procent (1,9 procent).

I mätningen har företrädare för arbetsmarknadens parter, inköpschefer och marknadsaktörer tillfrågats under perioden 6 oktober-12 oktober.