DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Hans Bergström vill höja produktiviteten och satsa på avregleringar

Bild: Foto: Brenda Ross

Debattören Hans Bergström anser att tillväxtbefrämjande åtgärder är Sveriges väg ur inflationen. ”Rättsstaten och energiförsörjningen är också viktiga realiteter för ekonomin”, skriver han på DI debatt.

Han menar att det inte räcker att strama åt efterfrågan för att dämpa inflationen.

”Mycket talar för att vad som behövs är åtgärder för att höja produktiviteten, vidga flaskhalsar, avreglera en alltmer byråkratisk ekonomi och få betydligt fler av senare års invandrare i arbete – kort sagt, att främja tillväxten, som nu spås bli noll 2023”, skriver Hans Bergström.

Han anser vidare att den kommande regeringen måste återetablera bilden av Sverige som ett tryggt och attraktivt land att leva i.

DI: Debatt: Alla borgerliga regeringar har mött ekonomisk kris