Händer i veckan

SNS arrangerar digitalt seminarium om hur integrationen av nyanlända kan förbättras i Sverige. Fredag kl 09.30-11.00. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

”Tuffare krav på politiken vid ökad elanvändning” är rubriken på Svenskt Näringslivs webbinarium senare i veckan. Andra aktuella rubriker är integrationen av nyanlända och antalet nya företag.

Måndag 14 juni

  • SCB arrangerar digitalt seminarium om Sveriges ekonomi i samband med att publikationen Sveriges ekonomi – ett statistiskt perspektiv presenteras. 13.00-14.00

Tisdag 15 juni

  • Konjunkturinstitutet: Extramätning företag – hur har företagets omsättning påverkats de senaste två veckorna och vad är risken för att företaget kommer att avvecklas? 09.00
  • Energimyndigheten presenterar en rapport om transportsektorns energianvändning förra året. 09.30

Onsdag 16 juni

  • Svenskt Näringsliv arrangerar webbinarium som jämför den gymnasiala yrkesutbildningen i sju europeiska länder. Utbildningsminister Anna Ekström deltar. 08.30-09.30
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser presenterar siffror som visar antalet nystartade företag 2020. 09.30
  • Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen talar om FI:s syn på kryptotillgångar på ett digitalt seminarium. 16.00-16.30

Torsdag 17 juni

  • ”Tuffare krav på politiken vid ökad elanvändning” är rubriken på Svenskt Näringslivs webbinarium. En analys presenteras som visar hur ytterligare ökad elanvändning påverkar utformningen av framtidens elsystem. 13.00-14.00
  • SNS arrangerar digitalt seminarium mot bakgrund av att SCB:s prognoser fram till år 2035 pekar på en kraftig brist på personal med gymnasieutbildning inom vård- och omsorg. 10.30-11.30

Fredag 18 juni

  • Valueguard publicerar statistik över bostadspriser. 06.00
  • SNS arrangerar digitalt seminarium om hur integrationen av nyanlända kan förbättras i Sverige. 09.30-11.00