DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Handelsnettot minus 5,5 miljarder

Ekonomi (TT)

Utrikeshandeln med varor gav i december ett underskott på 5,5 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Motsvarande månad året före visade handelsnettot ett överskott på 1,2 miljarder kronor.

Varuexporten uppgick i december till 147,3 miljarder och varuimporten till 152,8 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat med 23,1 procent och importen har ökat med 28,9 procent jämfört med december 2020.

Rensat för säsongsvariationer uppgick handelsnettot till 1,5 miljarder kronor i december, jämfört med 2,9 miljarder kronor i november.