DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Fortsatt stabil konjunktur i Västsverige

Bild: Mostphotos

Färre konkurser och fortsatt stabil konjunktur. Så sammanfattas Västsvenska handelskammarens konjunkturindikator.

– I nuläget är många företag fortsatt i komponentbristens klor, det gör att företagens bedömningar på kort sikt blir något mer avvaktande. Däremot ser en klar majoritet av företagen redan nu att de kommer nå en ökad omsättning under 2022 när det förhoppningsvis blivit mer ordning på världshandeln, säger Västsvenska handelskammarens regionchef Bjarne Pettersson, i ett pressmeddelande.

Konjunkturindikatorn visar även på fortsatt positiva utsikter både i den korta och långa prognosen. Under de kommande tre månaderna ökar även framtidstron.

Västsvenska handelskammaren: Färre konkurser och fortsatt stabil konjunktur