DEN AKUTA ELKRISEN

Experten om elkrisen: ”Sista livlinan används allt oftare”

Bild: Johan Nilsson / TT, Adam Ihse/TT

Oljeeldande Karlshamnsverket riskerar att köras mer frekvent, befarar Carl Berglöf på Energiföretagen. ”Detta är en del i ett större mönster. Sammantaget verkar något ha skett i kraftsystemet som tyder på att marginalerna har blivit allt mindre”, säger han till TN.

Stigande elpriser, elbrist och kärnkraft som fasas ut. Den senaste tiden har elfrågan toppat flera mediesajter. Många ställer sig frågan hur det ser ut med Sveriges elförsörjning här och nu och på sikt. Tidigt på måndagsmorgonen (6 december) drog oljeeldade Karlshamnsverket igång på order av Svenska kraftnät, först på minimidrift för att sedan stegras fram till klockan 21.

Var på gång redan förra veckan

Detta var på gång redan under förra veckan, då effektreserven låg i varm beredskap, förklarar Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät. Karlshamn sattes på minimikörning redan under onsdagen förra veckan för att kunna reglera upp om reglerresurserna inte skulle räcka till.

– Under natten och morgontimmarna såg vi att balansen var tyngre än planen. I drifttimmen behövde vi inte reglera upp verket men det vet man inte i förväg utan det gav goda förutsättningar för god balansering om planen inte skulle hålla, sa Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät vid tillfället.

– En stor anledning till de minskade reglermarginalerna hade att göra med isläggningen i älvarna som gjorde att de var tvungna att köra vattenproduktionen med reducerat flöde så isen kunde hinna frysa och inte ställa till problem med ismassor som stoppar produktionen senare, sa han till TN.

Det är de balansansvariga som ansvarar för att de ska klara leveransen till sina kunder men den särskilda ordningen vi har i Sverige med effektreserven gör att under vintern så kan Karlshamn startas både på ”dagen före handeln” och i drifttimmen när det ser ut som att aktörerna inte har tillräckligt med kraft eller att marginalerna är små för att klara landets förbrukning, förklarade Erik Ek.

Tufft att klara vintern

Svenska kraftnät presenterade nyligen en analys på sin hemsida om att det kallare vädret påverkar elkonsumtionen. För timmen med högst förbrukning så är prognosen att det kommer att vara ett underskott på 1 600 MW vintern 21/22, om vi får en normalvinter. Ökad andel oplanerbar elproduktion innebär också att det blir större variationer i tillgänglig effekt, skriver Svk i sin analys.

”Vi pekar i vår Kraftbalansrapport på att det kan bli svårt att importera vid ett underskott om vädret, vind och temperatur, är liknande i grannländerna”, säger Pontus de Maré på hemsidan.

Henrik Svensson, kraftsverkschef på Karlshamnsverket, vill inte spekulera i hur allvarligt det är att de tvingas dra igång och elda olja, men kommer snart in på marginalerna i elsystemet.

– Det är klart att med det prisläge som vi ser på elmarknaden nu och det faktum att ett reservkraftverk ligger i beredskap, indikerar på att det är snäva marginaler i elsystemet. För södra Sveriges del handlar det främst om en brist på planerbar elproduktion. Hur allvarlig situationen är, måste bedömas av Svenska Kraftnät som har balansansvaret för det svenska elsystemet och därmed den bästa helhetsbilden, sa han sent på fredagseftermiddagen den 3 december.

Verket de facto igång och eldar

Att Karlshamnsverket de facto drog igång på riktigt på måndagen den 6 december berodde enligt information på Svenska kraftsnäts hemsida att Polen inte kommer att klara effekttillräckligheten vissa timmar och därför har bett om stöttning från länder som ligger relativt nära, exempelvis Sverige.

– Om man tittar på marknadsutfallet så är det balans i Sverige, även om marginalerna är väldigt, väldigt små. Planeringsmässigt ser det ut som vi kan stötta Polen men om det blir högre behov i Sverige kommer vi förstås att använda Karlshamn för svensk del med, sa Erik Ek till TT den 6 december.

Henrik Svensson på Karlshamnsverket återkommer till de snäva marginalerna i det svenska elsystemet.

Bedömer ni att ni kommer att få dra igång reserven (Karlshamnsverket) titt som tätt i vinter?

– Det får du fråga Svenska kraftnät som upphandlat och ansvarar för Effektreserven, säger Henrik Svensson till TN.

Sedan tidigare är Energiföretagen kritiskt mot överföringsbegränsningarna i stamnätet mellan norra och södra Sverige.

– Svenska kraftnät borde agera mer proaktivt för att höja handelskapaciteten i stamnätet så att den ligger närmare den fysiska kapaciteten. Det finns för mycket luft i ledningarna idag, säger Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och kraftsystem på Energiföretagen.

De senaste dagarnas utveckling oroar experterna.

– Vi ser att Karlshamnsverket används allt oftare, både som effektreserv på vintrarna och även på somrarna som extra stöttning till stamnätet. Så detta är en del i ett större mönster. Sammantaget verkar något ha skett i kraftsystemet som tyder på att marginalerna har blivit allt mindre. Det är tydligt att Svenska kraftnät måste ta till den här sista livlinan allt oftare för att klara driftsäkerheten i stamnätet.